La paraula yoga significa “unió” i consisteix essencialment en experimentar unió amb un mateix.
El seu origen es situa fa uns sis o deu mil anys quan el primer home va compendre el seu potencial espiritual i va començar a treballar en tècniques per poder­-lo desenvolupar. És el resultat de la saviesa d’innumerables éssers il­luminats de tots els temps, la recerca espiritual de la humanitat que va incorporant les troballes de cada època i persona.
El savi Patanjali va ser el que va recopilar en els yoga­sutras les doctrines ensenyades i practicades des de temps immemorables . El seu objectiu és establir ordenadament els medis pràctics pel descobriment del Jo profund, és a dir, el descobriment d’un mateix.
El Yoga com a tal és en sí mateix una actitud de vida, treballa fent consciència de l’ara i aquí predisposant a la ment perquè connecti més en la realitat del moment.
Patanjali diu : Yogash Chitta Vritti Nirodhah (Yoga Sutras) yoga és el control complert de les operacions de la ment . Aquest moviments són coneguts com a vrittis i constituiexen totes les nostres activitats mentals, des de les memòries més profundes fins els insights supraconsciens més elevats. Només des del control de la ment pot sorgir el coneixement del verdader ésser (atma o purusha ) essent la missió final de la pràctica del yoga .
Una ment silenciosa es converteix en un mirall on reflecteix la consciència pura. Per arribar a aquest estat de control de la ment hem de tenir consciència i control del nostre cos, els sentits, el prana, i també dels aspectes externs de la nostra vida personal i social (Yamas i Niyamas).
Segons la concepció Hindú tota tècnica practicada habitualment i amb concentració pot conduir a un nivell superior de consciència que correspont a l’estat del yoga.

SARVE BHAVANTU SUKHINAH
SARVE SANTU NIRAMAYAAH
SARVE BHADRÂNI PASYANTU
MÂ KASCHID­DUKHA­BHAG­BHAVET

Que tothom sigui feliç, que tothom s’alliberi
de la incapacitat, que tothom cuidi dels altres,
que ningú pateixi d’afliccions.

FINALITATS DEL YOGA

Swami Vishnu Devananda parla dels cinc punts del yoga:

 1. Exercici adequat – Asanas
 2. Respiració adequada – Pranayama
 3. Relaxació adequada – Savasana
 4. Dieta adequada – Vegetariana……
 5. Pensament positiu i Meditació – Vedanta i Dhyana

El Yoga ens ajuda a:

 • Potenciar la salut en general i prevenir malalties.
 • Calmar la ment i estar en un estat més alegre.
 • Obtenir el control dels desequilibris i els órgans sensitius.
 • Tenir equlibri del cos i la ment.
 • Incrementar la flexibilitat i elasticitat .
 • Augmentar la força física, mental i esperitual.
 • Augmentar el coneixement del propi cos.
 • Incrementar la concentració.